top of page

Kraj chce na úpravách haly na Dašické spolupracovat se sportovními kluby


Přestože sportovní hala na Dašické v Pardubicích spadá pod správu přilehlého gymnázia, to jí obvykle využívá jen na hodiny tělesné výchovy. Halu ve velké míře obývají sportovní kluby, které zde trénují a hrají své soutěžní zápasy. Při nezbytnosti úprav, které hala vzhledem k vytížení vyžaduje, se tak nabízí úzká spolupráce s kluby, které halu využívají. Dílčích úprav by měla doznat podlaha, ale také světla, která by měla být vyměněna za energeticky úspornější.

„Sportovní hala na Dašické je pro gymnázium až nadstandardní tělocvičnou, kterou škola využívá většinou jen ve všedních dnech v době výuky. Protože však halu škola spravuje, musí pro ni hledat i další využití. Na tréninky a utkání sem dochází především basketbalové a florbalové kluby, které škole platí nájemné. Není pochyb, že pro halu jsou větší zátěží právě zápasy dospělých profesionálních sportovců, než žáků, kteří si sem chodí na hodinu zacvičit. Na druhou stranu je spolupráce s kluby korektní a za sebe říkám, že by se měla více prohlubovat a to i v kooperaci a koordinaci nároků na opravy a investice,“ sdělil radní pro školství Josef Kozel s tím, že by rád v této otázce zahájil jednání.

Některé z požadovaných nákladů přitom vyžadují hlavně sportovní kluby. Světla je nutné vyměnit nejen z důvodu úspor, ale i nedostatku intenzity osvětlení pro televizní přenosy, které se občas vysílají například z utkání basketbalu či florbalové extraligy. Podobné je to s LED tabulí, kterou škola nevyužívá téměř vůbec.

„Možnosti řešení bychom mohli hledat ve spolupráci s radním pro sport Alexandrem Krejčířem. Je potřeba se dohodnout tak, aby sportovní činnost probíhala dobře a důstojně, a zároveň se zbytečně nezatěžoval chod školy,“ doplnil Josef Kozel.

4 zobrazení

Comentários


bottom of page