top of page
  • Obrázek autora3PK

Kostel sv. Jakuba v České Třebové čekají úpravy interiéru

Úpravy interiéru kostela sv. Jakuba Většího v České Třebové byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s děkanem farnosti Milošem Kolovratníkem. Českotřebovská farnost nyní připravuje úpravy a zmenšení lavic, což následně umožní výměnu elektroinstalace a další práce v sakristii. Odhad celé investice se pohybuje okolo tří milionů korun. Pardubický kraj by podle hejtmana mohl v příštím roce pomoci individuální dotací.

„Prostřednictvím našich krajských dotačních titulů podporujeme dílčí úpravy a opravy sakrálních staveb dlouhodobě. V případě kostela sv. Jakuba Většího v České Třebové se v loňském roce jednalo o obnovu soklu a vnější fasády sakristie, předtím jsme přispěli na obnovu vnější fasády a restaurování kamenných prvků, zaměření a stavebně historický průzkum či výměnu oken. Nyní je připraven projekt na práce v interiéru kostela, které by měly začít úpravami a zmenšením lavic, což by umožnilo následně úpravu elektroinstalace, ozvučení a další práce. Stávající umístění lavic není podle zástupců farnosti původní, a proto by změna neměla být v rozporu se stanoviskem památkářů,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Celý prostor by se stal vzdušnějším a umožnil by lepší pohyb například matkám s kočárky, seniorům či vozíčkářům. Farnost chce na příští rok podat žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Také my jsme v rámci rozpočtu Pardubického kraje připraveni dílčím způsobem pomoci, což je v souladu s naší domluvou a velmi dobrými vztahy s Biskupstvím královéhradeckým,“ nastínil další postup hejtman Martin Netolický.

Comments


bottom of page