top of page

Kočí se připravuje na budování kanalizace

Vybudování kanalizace a čističky odpadních vod v obci Kočí na Chrudimsku bylo hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického se starostou obce Marcelem Havránkem. Na celý projekt za 94 milionů korun získala obec 46 milionů korun dotaci z Operačního programu životní prostředí. V rámci krajského dotačního titulu bylo pro tento projekt v loňském roce vyčleněno 3,2 milionu korun. O další prostředky bude obec žádat v letošním roce.

„S projekty obcí na vybudování kanalizace jsme konfrontování stále více, což samozřejmě následně klade nároky na rekonstrukce našich silnic, jelikož samotné projekty řeší pouze uvedení do původního stavu v případě samotné rýhy. Navíc máme v rámci krajského dotačního programu velký převis žádostí, a proto jsme nebyli schopni uspokojit žádosti v maximální možné míře a byli jsme nuceni poměrově ponížit alokaci pro jednotlivé žadatele,“ řekl hejtman Martin Netolický. V případě Kočí se jedná o projekt za 94 milionů korun, na který získala státní dotaci 46 milionů korun. „Obec bude čerpat úvěr ve výši 45 milionů korun a v loňském roce v rámci našeho dotačního titulu získala 3,2 milionu korun. Vzhledem k podmínkám naší dotace může požádat až o čtyři miliony korun ještě v letošním roce,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Ten s vedením obce, jejíž dominantou je kostel svatého Bartoloměje ze 14. století, řešil také projekty v rámci krajského Programu obnovy venkova či záležitosti spojené s obecní prodejnou. Tu obec nejprve odkoupila a nyní pronajímá soukromému subjektu. Také na provoz obecní prodejny využívá možností krajské dotace.

4 zobrazení

Comentários


bottom of page