top of page

Gymnázium v Poličce má novou střechu, vyměněná okna a zlepšené vytápění


Poličské gymnázium je jednou ze dvou krajských středních škol ve městě. V úterý dopoledne školu navštívil hejtman Martin Netolický, který se seznámil s dokončenými investičními akcemi. Mezi ně patří energeticky úsporná opatření na hlavní budově školy, rekonstrukce střechy a sanace vlhkosti ve školní tělocvičně. Celkově se jedná o investice za částku přesahující 50 milionů korun.

„V loňském roce jsme za výrazného přispění Operačního programu Životní prostředí dokončili energeticky úsporná opatření na hlavní školní budově. Zateplena byla část půdních prostor a vyměněna velká okna v historické části budovy školy, kterých je přibližně 500. Byl také instalován nový systému měření a regulace vytápění a vstupní systém do hlavní budovy. Celkové náklady dosáhly 32 milionů korun s tím, že téměř 11 milionů se nám podařilo získat z evropských fondů,“ sdělil hejtman Martin Netolický.


Další významnou krajskou investicí na Gymnáziu Polička byla výměna střešní krytiny na hlavní budově a sportovní hale. „Výměna střechy byla zahájena již v roce 2019. Na podzim roku 2019 došlo v rámci ke stržení části střechy v důsledku vichřice Mortimer a následně byla provedena část opravy střechy za přibližně čtyři miliony korun. Zbývající část rekonstrukce byla následně zahájena v březnu 2020 a vyšla na 15 milionů korun," vysvětlil hejtman Martin Netolický. Objemem financí nejmenší investicí, avšak neméně důležitou byla sanace vlhkosti na školní tělocvičně za 700 tisíc korun.

1 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page