top of page

Dopravní situace v Pardubické nemocnici se vrací k normálu

V druhé polovině prosince převzala nemocnice do užívání stavbu pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů. Pracovní ruch však v budově pokračuje i nadále, protože v rámci první etapy stavby zde ještě probíhá vybavování budovy nábytkem a zdravotnickými technologiemi, dále instalace prvků, které nebyly pevně spojeny se stavbou, nebo například propojování IT infrastruktury. Stavba bude pokračovat druhou etapou spočívající v demolici objektu stávajících operačních sálů. Kde už je naopak hotovo, je náměstíčko před lékárnou, kam se vrátilo původních 18 parkovacích míst.

Areál Pardubické nemocnice bude brzy opět plně průjezdný a vzrostou zde i počty parkovacích míst. Po skončení úprav na náměstíčku před hlavním vjezdem z Kyjevské ulice čeká nemocnice už jen na zrušení poslední části dopravního omezení, a to na znovuotevření průjezdu podél kardiologie, radiodiagnostiky a „urgentu“. „S koncem roku jsme tzv. přebrali do užívání nový pavilon, dokončili úpravy komunikací v jeho okolí a zároveň jsme vytvořili nová parkovací místa u budovy kardiologie. Počet parkovacích míst v areálu se tak po otevření budovy v dubnu letošního roku vrátí k původnímu číslu, v průběhu roku pak dokonce ještě trochu vzroste,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že nemocnice letos plánuje vytipovat ještě další plochy, kde by mělo vzniknout okolo dvaceti nových parkovacích míst. „Touto cestou se v nemocnici pouštíme již poněkolikáté. V průběhu výstavby nové budovy jsme na parkování přeměnili vhodný prostor v jižní části areálu, kde jsme okolo nájezdové rampy k chirurgické klinice získali přes čtyřicet parkovacích míst,“ dodal ředitel.

Zkapacitnění parkování u nemocnice řeší i Pardubický kraj

V plánech Pardubického kraje se s tímto prostorem k parkování počítá i do budoucna, a nejen s ním. „Schválili jsme investiční záměr na rozšíření parkovací kapacity v areálu nemocnice, který je rozdělen do několika etap. V rámci první etapy jednáme s městem Pardubice o převodu pozemku pod spodní vrátnicí. Na základě posouzení možné kapacity chceme dále rozpracovávat variantu s příčným stáním v obou směrech, což by nám umožnilo navýšit v této etapě počet parkovacích míst o přibližně 57. Předpokládané náklady jsou nyní odhadovány na 15 milionů korun, ale částku budeme postupně upřesňovat. Zároveň chceme po dokončení stavby centrálního příjmu realizovat v prostoru současné plochy pro přistávání helikoptér nový parkovací dům o předpokládané kapacitě do 200 parkovacích míst s lehkou konstrukcí ve výšce maximálně čtyř nadzemních podlaží. Ve výhledové realizaci je pak i druhý velký parkovací dům, který by mohl stát napravo od dnešního spodního vjezdu nemocnice,“ nastínil plány kraje v rámci areálu hejtman Martin Netolický.

Ten zároveň zmínil, že kraj s nemocnicí řeší také možnost parkování mimo nemocniční areál. „Rádi bychom jednali s majiteli parkovacích míst v areálu bývalé Tesly, protože se v rámci stávajícího provozu ukazuje, že zejména podzemní část parkovacích ploch u supermarketu není plně využitá. Umím si představit, že bychom v určitém režimu mohli nějaká místa pro nemocnici získat,“ doplnil hejtman.

3 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page