top of page

Dolní Čermná připravuje vybudování 31 parcel pro výstavbu rodinných domů

Hejtman Martin Netolický jednal se starostou Dolní Čermné Petrem Helekalem. Řeč byla především o investičních akcích v obci. Mezi ně mimo jiné patří rekonstrukce budovy staré školy, rozšíření Areálu zdraví a sportu, oprava budovy bývalého kravínu pro potřeby technické čety městyse, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava místních komunikací či příprava 31 obecních parcel pro výstavbu rodinných domů.

„Mezi největší plánovou investici v obci patří příprava 31 obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů, což je stavba řádově za 35 – 40 milionů korun. Vznikne tak nové sídliště nedaleko středu obce, které může být velmi atraktivní lokalitou nejen pro mladé rodiny,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Na podzim letošního roku by měla být dokončena první etapa rekonstrukce budovy staré školy. „Rekonstrukce budovy, do které chceme přemístit obecní úřad, vybudovat zde novou obřadní síň, obecní knihovnu a muzeum, úspěšně pokračuje a první etapa by měla být dokončena do konce října letošního roku. Na práce jsme získali dotaci 10 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky,“ uvedl Petr Helekal.

Za podpory Pardubického kraje by měla být na konci května dokončena přístavba stávající turistické ubytovny v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné. „Jedná se o přístavbu, která rozšíří ubytovací kapacity o tři ubytovací pokoje, relaxační část a bude provedeno zateplení budovy s opravou střechy. Celkové náklady činí 4,8 milionu korun a Pardubický kraj nám v loňském roce přispěl částkou jednoho milionu korun,“ sdělil Petr Helekal. Ten s hejtmanem řešil také další opravu části komunikace III/31514 směrem z náměstí v Dolní Čermné na Jakubovice.

50 zobrazení

Comments


bottom of page