top of page

Bernášek: Letošní maturita a závěrečná zkouška budou heroickým činem

Stávající nouzový stav a opatření přijatá vládou se dotýkají nejen středních škol, ale také dalších organizací, které kraj zřizuje. Jak funguje výuka na dálku, nebo co bude s maturitami, jsme se zeptali radního pro oblast školství Bohumila Bernáška.Pane radní, hovoří se o návratu studentů do školních lavic v polovině května. Řeší se také maturity. Jak v tuto chvíli vnímáte přípravu studentů na závěrečné zkoušky?

 Příprava probíhá on-line a jednotlivé školy hledají cestu ke svým žákům. V tuto chvíli nelze říci, že by existovala nějaká univerzální metoda. Velmi záleží také na svědomitosti jednotlivých studentů, protože se hlavně jedná o jejich budoucnost. My se snažíme pomoci například na školském portálu, kde si školy mohou vyměňovat své zkušenosti s on-line výukou a kde se objevují nabídky výukových a jiných programů. Co se týká termínů konání maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek pro tříleté a dvouleté učební obory, je to zcela na rozhodnutí centrálních orgánů.  Za sebe můžu prohlásit, že udělám vše proto, aby maturity měly klidný a důstojný průběh, ať už jejich podoba bude jakákoliv. Já jsem v minulosti žákům mnohokrát říkal, že maturita je zkouška dospělosti, ale v minulých týdnech jsme museli svým způsobem dospět všichni. Jsem přesvědčený, že maturita i závěrečná zkouška z roku 2020 budou plnohodnotné a od absolventů to bude heroický čin.


Hovořil jste o výměně zkušeností s on-line výukou. Máte zpětnou vazbu od škol, zda se daří posouvat dále ve studiu v nematuritních ročnících nebo se spíše opakuje předešlá látka?


Naprostá většina škola se samozřejmě snaží zvládnout nové učivo, i když tempo výuky je v některých předmětech pomalejší, než by tomu bylo při klasické výuce ve škole. Dobře propracovaný systém distanční výuky má například Gymnázium Polička, kde výuka probíhá podle provizorního rozvrhu hodin pomocí programu od společnosti Microsoft. Žáci maturitních ročníků mají rozvrh téměř shodný s běžným rozvrhem, žáci nižších ročníků mají rozvrh o něco kratší. Výuka všech předmětů probíhá online s výkladem pedagogů. Ředitel školy může do hodin vstupovat a sledovat průběh výuky. Někteří pedagogové například také předtáčejí pro své žáky videa s výkladem látky, během online hodin pak žáci s učitelem probrané téma konzultují. Problémem je samozřejmě odborná praxe, kde výuka v domácích podmínkách probíhat nemůže.


Současnými opatřeními jsou dotčené i oblíbené soutěže Technohrátky a Zdravohrátky. Ty se však organizátoři snaží alespoň v omezeném režimu zachovat. Jakým způsobem to funguje?


Velice nás mrzí, že se neuskuteční jarní série Technohrátek, které jsou velmi populární mezi žáky základních škol a střední školy na nich budují svou image. Náhradou, kterou jsme připravili je soutěž „Řemeslo doma“. Žáci základních a středních škol, kteří jsou manuálně zruční, mohou vytvořit nějaké dílo a fotografii poslat na školský portál. Na základě fotografií bude komise hodnotit nejzdařilejší výrobek. Nápadům se meze rozhodně  nekladou. Už teď jsou k vidění masky mystických tvorů, pečení velikonoční beránci, dům z papíru, ale i celá řada dalších výrobků. Fotografie výrobků zveřejňujeme a ti nejlepší se pak mohou těšit na pěkné odměny.


Kromě škol zřizuje kraj také dětské domovy a pedagogicko-psychologické poradny. Jak tyto instituce nyní fungují?


Zřizujeme pět dětských domovů, ve kterých je umístěno 129 žáků. Specifická situace spočívá v tom, že je nutné zajistit nepřetržitý provoz. Podle pátečního vyjádření všech ředitelek je situace stabilizovaná, žádné dítě není nemocné, někde vypomáhají učitelky z jiných škol či studentky. Co se týká poraden, tak ty se ujaly velmi rychle dětí, jejíchž rodiče pracují v nemocnicích v našem kraji. Byla také vytvořena krizová linka, na které jsou pracovníci připraveni odpovídat v naléhavých případech. Zaměstnanci poraden navíc pracují tak, aby pokud možno nic nenarušilo zahájení dalšího školního roku, a navíc připravují různé pracovní listy, které jsou distribuovány do škol.


Všechny organizace tedy pracují na plné obrátky?


Přesně tak. Proto bych chtěl na závěr poděkovat všem pedagogům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení za jejich obětavou práci a nasazení.

9 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page