top of page

Ateliéry pro umprumku v Ústí nad Orlicí patří mezi krajské priority v oblasti školství

Hejtman Martin Netolický a radní pro oblast školství Josef Kozel navštívili v pátek město Ústí nad Orlicí. Se starostou Petrem Hájkem a místostarostou Jiřím Preclíkem hovořili především o dalším rozvoji areálu Perla a vybudování ateliéru Střední školy uměleckoprůmyslové. Ty patří mezi hlavní investiční priority kraje v oblasti školství.

„Areál bývalé Perly byl dlouhá léta brownfieldem v centru města, které jej odkoupilo v roce 2010, což byl první předpoklad pro další rozvoj. Prvním dokončeným projektem je nová budova domova dětí a mládeže, která byla otevřena v září letošního roku. Z pozice kraje chceme do prostoru bývalé Perly instalovat ateliéry naší Střední školy uměleckoprůmyslové. Projektová dokumentace v odhadovaných nákladech okolo 100 milionů korun je připravena a nyní řešíme možnosti nového programového období evropských fondů,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že dohoda s městem předpokládá bezúplatné poskytnutí pozemku pro stavbu.

Podle radního Josefa Kozla patří záměr mezi krajské priority. „V rámci projednávání investičního plánu jsme vybudování ateliérů zařadili mezi tři hlavní investiční priority v oblasti školství, což je jednoznačně dobrý signál pro město, školu i veřejnost,“ řekl radní Kozel, který si společně s hejtmanem prohlédl také novou budovu domova dětí a mládeže. „Vzhledem k tomu, že jsem v rámci své profesní dráhy působil také coby volnočasový pedagog v rámci domu dětí a mládeže, tak mohu Ústí nad Orlicí závidět, protože nová budova je opravdovým skvostem, a to nejen po stránce architektonické, ale především funkční,“ uvedl radní Kozel.

6 zobrazení

Comments


bottom of page