top of page
  • Obrázek autora3PK

Českotřebovské gymnázium čeká úprava venkovních sportovišť

Pardubický kraj se dlouhodobě kromě oprav školních budov a investic do vybavení učeben snaží zvelebovat také jednotlivé školní areály. Mezi ně se zařadí také areál Gymnázia Česká Třebová. Samotná školní budova, která je památkově chráněná, se v roce 2020 dočkala zateplení a úprav suterénu. V roce 2019 pak byly ve školním parku vybudovány venkovní učebny přírodních věd s jezírkem. Nyní se dočkají také další části areálu včetně školního hřiště. Krajští radní na svém posledním jednání schválili zahájení výběrového řízení s předpokládanými náklady 9,8 milionu korun včetně DPH.

„Kromě samotných školních budov, které jsou často jako v případě českotřebovského gymnázia památkově chráněné, se snažíme s výraznou pomocí evropských fondů investovat také do modernizace učeben či rozvoje samotných areálů. V případě Gymnázia Česká Třebová jsme v roce 2019 vybudovali venkovní přírodovědné učebny a modernizovali učebny fyziky. O rok později jsme pak dokončili zateplení budovy a úpravy suterénu, kde se nacházejí šatny. Nyní chceme pokračovat ve zvelebování sportovní části celého areálu, jelikož stávající plochy jsou značně dožilé a nevyhovují potřebám tělesné výchovy. Předpokládané hodnota prací podle projektové dokumentace činí 9,8 milionu korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že krajští radní schválili zahájení výběrového řízení na zhotovitele.

Nové víceúčelové hřiště

Výraznou změnou bude nahrazení stávajícího asfaltového hřiště. „Asfaltový povrch je z hlediska tělesné výchovy a zdraví studentů zcela nevyhovující, a proto vybudujeme nové víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem, které bude možné využít pro různé druhy sportů. Součástí je samozřejmě také osazení takzvaných bezpečných branek z hliníkových profilů, které budou v případě potřeby odnímatelné,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Po stranách obou sportovních ploch v areálu budou nově umístěny nové konstrukce na streetball. Celkově se bude jednat o osm basketbalových konstrukcí.

Součástí stavby bude také prostor pro umístění mobilního podia. „K podiu bude přivedena elektrická energie pro možnost napojení aparatur či mikrofonu, což rozšíří možnosti pořádání různých akcí. Opravy se dočká také stávající tribunové sezení a lavičky,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Atletická rovinka a workoutové prvky

Pro rozšíření možných sportovních aktivit vznikne v areálu také plocha s workoutovými prvky. „V jižní části celého areálu vznikne plocha, na které bude umístěna workoutová sestava doplněná o šplhací tyče. Zároveň upravíme stávající atletickou rovinku, na kterou bude po očištění umístěn nový polyuretanový povrch,“ představil další změnu v areálu hejtman Martin Netolický.

Změn doznají také zpevněné přístupové plochy a komunikace, které budou nově řešeny zámkovou dlažbou. „V celém areálu bude revitalizována stávající zeleň a doplněna nová výsadba především v místě svahů a po obvodu areálu. V blízkosti hřiště bude umístěna pitná fontána pro zajištění pitného režimu a mlhoviště. Součástí projektu bude rovněž pořízení nového mobiliáře - odpadkové koše,“ dodal radní Kozel.

Comentarios


bottom of page