top of page

Česká Třebová: Zdeněk Řehák kandidátem na starostu


Co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva města za 3PK pro prosperující Českou Třebovou?

Moje rozhodnutí kandidovat za nové uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou uzrálo po několika kontaktech s jeho protagonisty. Po prostudování programových tezí jsem nabyl přesvědčení, že toto uskupení to s obměnou řízení našeho města a radnice myslí vážně v tom pozitivním slova smyslu. Především se ovšem plně ztotožňuji se závazky uskupení směrem k českotřebovské veřejnosti a připravovaným programovým prohlášením. Velmi brzy představíme nejen náš tým, hlavní priority, ale také propracovaný a hlavně realizovatelný program. Nebudeme slibovat po stopadesáté koupaliště, o kterém víme, že není největším bolákem města a rozpočet na něj v nejbližších letech nebude mít peníze. Představíme ovšem naši vizi ve všech oblastech svěřených samosprávě města.


Jste jedničkou kandidátní listiny, tedy kandidát na starostu města. Jaké jsou podle Vás silné a naopak slabé stránky našeho města?

Za silné stránky lze určitě považovat především vynikající polohu města v krásné okolní přírodě, poměrně dobře vybavenou městskou infrastrukturu pro sport, kulturu či v oblasti školství. I tady ovšem je řada záležitostí ke zlepšení. Jsme klidné velmi dobře dostupné město z pohledu dopravní obslužnosti. Největším a veřejně známým problémem je nedostatečná a někdy až nesrozumitelná komunikace vedení města směrem k občanům. Za tragický bych označil stav místních komunikací nebo chodníků. K těmto oblastem (ale nejen k nim) je třeba zcela změnit přístup.


Jaké jsou Vaše osobní priority pro nadcházející čtyřleté období?

Mezi základní osobní priority je prosazovat programové teze našeho uskupení, dále je třeba výrazně zlepšit vstřícnost a otevřenost městského úřadu, což shrnuje moje oblíbené motto „prozákaznický přístup“, které v podstatě říká vše. Navíc zákazníkem je každý občan našeho města. Je třeba naslouchat názorům a problémů našich občanů a snažit se je řešit. Samozřejmě je mnoho dalších priorit, ale o těch se dozvíte v našem připraveném programovém prohlášení.


409 zobrazení

Comments


bottom of page