top of page
  • Obrázek autora3PK

Černou u Bohdanče čekají projekty za 100 milionů korun

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Černé u Bohdanče Luďkem Pilným o plánovaných investičních akcí v obci nedaleko Pardubic. Mezi ně patří vybudování mateřské školy, oprava obecního úřadu či výstavba požární zbrojnice. Na všechny tyto akce v souhrnné částce přesahující 100 milionů korun obec získala dotace mimo jiné z programu ITI, Ministerstva pro místní rozvoj ČR či Státního fondu životního prostředí.

„Černé u Bohdanče se v posledním období podařilo získat dotační prostředky na tři velké investiční akce. Tou největší je stavba mateřské školy v předpokládané hodnotě 55 milionů korun, na kterou je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu ITI. S touto stavbou souvisí také oprava místních komunikací v původní části obce, která zahrne i nové veřejné osvětlení či parkování. V tomto případě se předpokládá celková investice ve výši 17 milionů korun s dotací Ministerstva pro místní rozvoj. To společně se Státním fondem životního prostředí podpoří také rekonstrukci obecního úřadu za 21 milionů korun. Posledním velkým projektem je stavba hasičské zbrojnice pro jednotku JPO V za 16 milionů korun, kde jsme částkou jednoho milionu přispěli také z našeho krajského rozpočtu,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že pro zajištění spolufinancování projektů řeší obec vedle zapojení vlastních úspor také čerpání úvěru.

Řeč byla také o krajských dotacích včetně Programu obnovy venkova, ale také o opravách silnic. „V letošním roce bychom chtěli za osm milionů korun opravit další část silnice III/32225 z Černé u Bohdanče až po křižovatku se silnicí II/333 u Lázní Bohdaneč. Navážeme tak na dva předchozí úseky, které jsme opravili v minulosti,“ přislíbil hejtman Martin Netolický.

Comments


bottom of page