top of page
vrstevnice.png
Parizkova flat NK7_3967-Edit.png
doplnkove_prvky.png

VEDEME KE SPORTU

S HRDOSTÍ K ODKAZU NAŠICH PŘEDKŮ

Ing. Lenka Pařízková

tajemnice a jednatelka Sokolská župa Východočeská - Pippichova

Narodila jsem se a celý život žiji v Pardubicích. Je mi 57 let a s manželem jsme vychovali dvě dcery, které se svými rodinami taktéž žijí v sídelním městě našeho kraje. Díky dcerám se naše rodina již rozrostla o další generaci, dvě vnučky a jednoho vnuka. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Svoji profesní kariéru jsem začínala v pardubické Tesle. Po návratu do pracovního procesu po mateřské dovolené jsem zamířila do oblasti pojišťovnictví, kde jsem zastávala různé manažerské pozice. Nyní pracuji jako tajemnice v Sokolské župě Východočeské-Pippichově, která je především servisním centrem pro 65 tělocvičných jednot po celém Pardubickém kraji, ale také místem, kde zajišťujeme řadu dalších aktivit, jako jsou župní sportovní přebory, různé druhy školení a seminářů, organizačně zajišťujeme celostátně vypsané projekty, jako jsou například workshopy pro děti z mateřských škol, zapojených do projektu „Se Sokolem do života, aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, atd. 

Má práce je mým skutečným koníčkem a druhým životem. V pardubické tělocvičné jednotě vedu hodiny cvičení jako vedoucí cvičitelka předškolního žactva, což je pro mne, kromě vlastních vnoučat, největším potěšením. Ráda působím také i na hodinách cvičení žen a mužů jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, zároveň se aktivně účastním Všesokolských sletů a vystupuji v hromadných skladbách. Od roku 2001 jsem byla 18 let také ve funkci starostky tělocvičné jednoty, nyní jsem místostarostkou.

Členové Sokola jsou nositeli tradic a odkazu našich předků, kteří se zasloužili o vznik našeho samostatného státu. Neohlížíme se ale jen do minulosti, ale především se snažíme k pohybu přilákat co nejvíce mladých, pro které se sport stal často jen povinnou školní aktivitou. K tomu však potřebujeme odpovídající infrastrukturu a podmínky pro činnost. Za poslední roky se nám společně s panem hejtmanem podařilo mnohé a doufám, že budeme mít možnost v započaté práci pokračovat. Proto jsem se rozhodla stát se součástí 3PK a spojit své síly s úspěšnými starosty, lékaři či učiteli, kteří vědí, co náš kraj potřebuje.

Za poslední roky se nám společně s panem hejtmanem podařilo mnohé a doufám, že budeme mít možnost v započaté práci pokračovat.

Kandiduji za Pardubicko

pardubice@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Na konci roku loňského roku byl představen nový volební projekt 3PK, jehož jste se stala součástí. Co vás vedlo k tomu spojit své jméno s novou koalicí?

Je to pro mne jednoznačně velká výzva. Neměla jsem sice žádné politické ambice, ale mám ráda poctivou práci a práci pro druhé. Navíc kandidátka nové koalice je plná lidí, kteří v životě mnoho dokázali a mají uznání svého okolí. Je mi proto ctí být s nimi na stejné listině. Vše je podtrženo i tím, že pana hejtmana Martina Netolického si vážím jako člověka, jako hejtmana, za kterým jsou vidět výsledky. Naše budoucí spolupráce vychází ze zkušeností minulých let, kdy jsme měli spolu řadu jednání o podpoře Pardubického kraje sokolským jednotám. A své sliby, které vždy vyslovil až po zvážení možností, splnil. V neposlední řadě si myslím, že vazba tohoto uskupení a sokolské župy je více než logická. Po celém kraji máme 65 tělocvičných jednot, které mají v mnoha případech sídla v obcích a městech, jejichž starostové kandidují za tuto koalici, takže podle mého názoru je na místě hovořit o úzké spolupráci.

2.

Co můžete nabídnout lidem v kraji, kteří vás neznají?

Ráda bych nabídla svoje zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží, z oblasti sportu pro všechny, zdravotní tělovýchovy, z vedení velké sportovní organizace věnující se sportovním aktivitám od malých dětí až po seniory. Vzhledem k působnosti Sokolské župy Východočeské - Pippichovy po celém Pardubickém kraji jsem v kontaktu se svými kolegy, zejména s těmi, kteří se věnují organizování a vedení sportu pro všechny a dokáží připravit například tak skvělou akci, jakou byl předloňský všesokolský slet. Toto jsou činnosti blízké mému srdci. Chci ukázat, že úkolem Sokola - České obce sokolské je vedle tělovýchovných aktivit rozvíjet i ostatní složky osobností dětí a mladých lidí pomocí různých vzdělávacích a kulturních akcí. Chtěla bych více poukázat na to, že činnost cvičitelů a trenérů je základním pilířem činnosti sokolských jednot, ale i ostatních sportovních a zájmových spolků, která je bohužel nedoceněná.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Asi nejde vybrat jednu oblast, protože je nutný vyvážený rozvoj ve všech oblastech, ať už to je zdravotnictví, školství, doprava, infrastruktura, kultura nebo třeba udržení plnohodnotného života na venkově. Ale pokud mám využít svých zkušeností, pak bych ráda přispěla k rozvoji sportu jako součásti zdravého životního stylu. Hledat nová řešení, aby se tělovýchova a sport staly skutečně součástí a každodenní potřebou občanů. Sport pro všechny musí být podporován stejně jako sport výkonnostní, a nemusí to být jen podpora finanční. S tím souvisí také opravy, rekonstrukce nebo budování nových sportovišť, tj. hřišť, stadionů i např. sokoloven, které často fungují zároveň i jako kulturní domy. Nebo třeba boj s rozrůstající se byrokracií, jejíž současný rozsah začíná být zvláště pro menší spolky, a to nejen sportovní, až likvidační.

Kandiduji jako nestraník za politické hnutí SproK

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku

bottom of page