JEDEN DRUHÉMU OPOROU JAKO

NA OPERAČNÍM 
SÁLE

MUDr. Vladímír Ninger, Ph.D.

primář a náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Narodil jsem se před 56 lety v Havlíčkově Brodě, avšak doma jsem v Pardubicích. Jsem ženatý a mám dvě děti. Po dokončení pardubického gymnázia jsem nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou jsem v roce 1988 úspěšně dokončil a začal pracovat jako lékař na chirurgii nejprve v nemocnici ve Vrchlabí, ze které jsem se v revolučním roce přesunul do Krajské nemocnice Pardubice, kde jsem postupně získal atestaci I. a II. stupně z chirurgie. Má pracovní dráha je kromě nemocnice v Pardubicích také spjata s nemocnicí v Chrudimi, kde jsem působil od roku 2003 na pozici primáře chirurgického oddělení a od roku 2013 ve funkci ředitele a byl jsem součástí změn v našem krajském zdravotnictví. Po vzniku akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje jsem se stal členem představenstva a ředitelem pro zdravotní služby.

Kromě našeho regionu jsem na částečné úvazky působil čtyři roky na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, jezdil jsem operovat na chirurgické a urologické oddělení nemocnice v Kolíně a dosud aktivně působím ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Od roku 2012 jsem členem Výboru České chirurgické společnosti JEP, kde jsem navíc čestným členem, což považuji za velké ocenění své dosavadní práce.
Svými dlouholetými zkušenostmi jsem připraven pomoci v oblasti zdravotnictví, které prošlo v minulých letech mnoha pozitivními změnami, ve kterých chceme pokračovat i nadále.

Čekají nás zásadní investice do zkvalitnění poskytované péče, a to nejen v Pardubické nemocnice, ale také v dalších zdravotnických zařízeních akutní, ale i následné lůžkové péče.

Kandiduji za Pardubicko

pardubice@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Na konci roku 2019 byl představen nový volební projekt 3PK, jehož součástí jsou kandidáti České strany sociálně demokratické a sdružení Společně pro kraj. Co vás vedlo k tomu obléct si fialovo-oranžový dres a spojit své jméno s novou koalicí?

Pro mne osobně je důležité, že jde o projekt lidský a ne partajně-politický. Jsme tým lidí, které spojuje společná myšlenka prosperujícího Pardubického kraje. A to nás zásadně odlišuje od všech ostatních volebních uskupení. Jde také o lidi, kteří už v životě něco dokázali ve svých profesích. Mají za sebou bohaté zkušenosti z reálného života a hlavně mají jasnou vizi, jak zlepšovat život v našem regionu. A v neposlední řadě to byla moje osobní zkušenost jako starosty Hlinska - současné vedení kraje funguje velmi dobře a je za ním vidět kus pořádné práce.

2.

Co můžete ze své pozice nabídnout? Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů?

Nabídnout mohu energii, selský rozum, pokoru a odhodlání. A  když něco dělám pro moje a pro naše děti, zkrátka pro budoucnost, tak dovedu být hodně zarputilý. Moji sousedé u nás na Hlinecku znají práci našeho týmu, kterou na hlinecké radnici odvádíme ve prospěch našeho města i celého regionu. Máme jasnou vizi a konkrétní cíle, za kterými jdeme. Stejně jako se staráme o Hlinsko, tak bych rád pomohl i s dalším rozvojem Pardubického kraje. Vždyť je to místo, kde bydlíme a žijeme a kde chceme bydlet a žít společně s našimi dětmi!  

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Je to rovnoměrný rozvoj všech částí  kraje. A to pro mne představuje zachování služeb na venkově, dostupné školství, zdravotnictví a opravené silnice. Zastávám dlouhodobě názor, že pokud se bude dařit městům, ale i těm nejmenším obcím, pak se bude dařit celému kraji.

Kandiduji za politickou stranu ČSSD

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku