top of page
vrstevnice.png
Martinek flat NK7_6156.png
doplnkove_prvky.png

PRÁCE PRO KRAJ

A JEHO OBČANY 

JE PRO MNE 

RADOSTÍ 

I ŠTĚSTÍM

Mgr. Radko Martínek

emeritní hejtman a senátor

Narodil jsem se v roce 1956 v Brně. Po studiu na jevíčském gymnáziu jsem v roce 1980 absolvoval  Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru dějepis a občanská nauka. Následně jsem nastoupil na středním odborné učiliště v Moravské Třebové, posléze působil na gymnáziu v témže městě. V roce 1993 jsem dokončil rozšiřující studium zeměpisu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.
 
Od roku 1994 jsem s přestávkou zastupitelem Moravské Třebové. V letech 1994 až 1998 jsem jedno volební období působil jako starosta města. Od roku 1996 jsem členem ČSSD, za kterou jsem byl v roce 1998 zvolen do Poslanecké sněmovny. Poslanecký mandát jsem následně obhájil i ve volbách v letech 2002 a 2006.

Od svého prvního volebního období působil ve Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož jsem měl tu čest být předsedou a místopředsedou. V letech 2005 až 2006 jsem zastával post ministra pro místní rozvoj. V roce 2008 jsem byl zvolen hejtmanem Pardubického kraje a následně v roce 2012 senátorem v obvodu Svitavy. Jsem členem Poradního sboru Národního muzea a členem Komise pro architektonické dědictví při MK ČR. V současné době působím v roli poradce hejtmana Martina Netolického. Jsem vdovec a mám dvě děti.
 
V průběhu své kariéry jsem se podílel nebo přímo navrhoval celou řadu zákonů především v oblasti regionálního rozvoje, obcí, krajů, dopravy, památkové péče a evropských fondů. Jsem spoluautorem reformy veřejné správy v České republice, změny financování obcí a krajů a zákona o obcích a krajích. Mám v této oblasti řadu především praktických zkušeností, které uplatňuji ve prospěch Pardubického kraje a jeho obcí. 

Čestný přístup, vzájemná důvěra, úcta a fair play – to je přístup, který vyznávám ve sportu, na radnici a stejný beru za základ úspěchu a předpoklad pro dobré fungování našeho kraje.

Kandiduji za Moravskotřebovsko Jevíčsko

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku

moravska trebova@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Co vás vedlo k tomu spojit své jméno s koalicí 3PK?

Vedla mne k tomu spokojenost s prací hejtmana Martina Netolického a kvalita kandidátní listiny, na které jsou významné osobnosti z celého našeho regionu. Starostové, lékaři, učitelé a zástupci spolků jsou pro mne zárukou profesních, ale i osobních kvalit a jsem rád, že jsem dostal tuto možnost být součástí tak dobrého týmu.

2.

Co můžete voličům nabídnout?

Mám za sebou dlouhou dobu, kdy jsem se v pozicích, které jsem vykonával, od starosty Moravské Třebové, přes poslance, senátora, ministra pro místní rozvoj a hejtmana kraje, snažil zodpovědně pracovat pro náš region a jeho občany. Vím, co která oblast potřebuje a jsem připraven svoji energii věnovat tomu, abychom pokračovali v práci na rozvoji kraje, a navázali na to, co se nám v minulých letech podařilo uskutečnit.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Jak již vyplývá z předchozí odpovědi, tak je to regionální rozvoj, tedy růst kvality života v našem Pardubickém kraji.

Kandiduji za politickou stranu ČSSD

bottom of page