top of page

3PK - PRO PROSPERUJÍCÍ
MALOU MORAVU

Oživme a rozhýbejme 

Malou Moravu!

blob mala morava1.png

Budova školy v Malé Moravě:

Budeme usilovat o získání nejrůznějších dotací na vhodné využití opuštěné budovy školy v Malé Moravě.

1

2

Vodovodní hospodářství:

Připravíme postupnou rekonstrukci stávajících zastaralých vodovodů, které mají vysoké nároky na údržbu.

3

Údržba veřejného prostoru a veřejné zeleně:

Zajistíme pravidelnou údržbu veřejných prostranství na území všech obcí díky efektivnější organizaci práce obecních zaměstnanců.

4

Zimní údržba obce:

Provedeme aktualizaci plánu zimní údržby místních komunikací s maximální snahou zohlednit požadavky občanů.

5

Hospodaření v obecních lesích:

Zprůhledníme a zefektivníme hospodaření obecních lesů s cílem zvýšit výnos pro obec a její rozpočet.

Spolkový život v obci a obnovení hasičů:

6

Zasadíme se o obnovení činnosti dobrovolných hasičů, kteří jsou v každé obci základem spolkového života.

7

Sport:

Navýšíme finanční podporu aktivním sportovním klubům, které zajišťují účelné využití volného času dětí, mládeže a dospělých.

8

Obecní byty:

Přehodnotíme pravidla přidělování obecních bytů s nově stanovenými kritérii. Základem musí být sociální situace potenciálního nájemníka.

9

Obnova páteřní krajské silnice:

Zahájíme jednání s představiteli Olomouckého kraje a SSOK týkající se rekonstrukce silnice číslo II/312, hlavní.

10

Participativní rozpočet:

Vyčleníme v rozpočtu obce pravidelnou částku na realizaci akcí nebo aktivit podle rozhodnutí občanů ve vyhlášené anketě.

 Informační leták

Lidé 3PK Malá Morava

HLAVA.png

Ing. Maxmilián Ščambura

č. 1

Lídr kandidátky

|

26 let, zemědělský inženýr Vojtíškov

Vážení spoluobčané! Po 4 letech jsou tu opět volby do zastupitelstva naší obce. Spolu s týmem Pro prosperující Malou Moravu jsme přesvědčeni, že jsou to volby pro nás velmi důležité, protože se bude opět rozhodovat o budoucnosti místa, kde všichni žijeme. Myslíme si, že nastal čas k novému pojetí řízení naší obce. Rádi bychom se výrazněji zapojili do aktuálních výzev a širokých možností, které doba nabízí. Domníváme se, že naše obec má velký potenciál a je třeba ho lépe využít. Máme pocit, že bychom pro rozvoj jednotlivých částí mohli více využívat pestrých dotačních titulů z nejrůznějších zdrojů a nerealizovat vše pouze z obecního rozpočtu. Inspirací nám může být řada obcí v blízkosti i vzdáleném okolí. Nové vedení tedy nemusí často pro nové nápady daleko, stačí se jen dívat kolem sebe, využít spolupráce s ostatními a hledat podněty u zkušenějších. Máme na to abychom společně oživili a rozhýbali naši obec! Máme šanci na změnu!

Ing. Maxmilián Ščambura

Vávra Petr

č. 2

34 let  |  

hajný, OSVČ, člen AZ AČR Vojtíškov

Fatura Štefan DiS.

č. 3

38 let  |  OSVČ Malá Morava

Kročilová Markéta

č. 4

32 let  |  

pracovnice zákaznického centra Malá Morava

Sklenář Petr

č. 5

38 let  |  elektrikář Malá Morava

Filgas František

č. 6

58 let  |

OSVČ Podlesí

Složil Robert

č. 7

51 let  | 

technický pracovník Malá Morava

Hulín Josef

č. 8

49 let  |  OSVČ Malá Morava

č. 9

Tóthová Kamila

44 let  |  OSVČ Vojtíškov

bottom of page