top of page

VRAŤME

ZEMĚDĚLSTVÍ

JEHO DOBRÉ

JMÉNO

vrstevnice.png
Kroutil flat NK7_2500-Edit.png
doplnkove_prvky.png

Ing. Václav Kroutil

člen rady Pardubického kraje a profesí zemědělec

Je mi 51 let a s partnerkou vychováváme devítiletou dcerku Josefínu. Profesně jsem zemědělec a pocházím ze zemědělské rodiny v Železných horách, kde moje rodina hospodaří již mnoho generací. Není tedy pochyb, že vztah k zemědělství mám daný rodovou tradicí.


Vystudoval jsem obor fytotechnika na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde jsem v roce 1991 složil státní zkoušku a získal titul inženýra v oboru management a marketing zemědělství. Celý profesní život se zabývám problematikou zemědělství, venkova a životního prostředí. Ve volném čase se zabývám myslivostí, chovatelstvím a zahrádkařením.
Od roku 2000, až do zvolení radním Pardubického kraje, jsem působil jako
ředitel Agrární komory Chrudim.

Od roku 2008 až doposud jsem člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Mezi to, co se nám dlouhodobě daří řešit, určitě patří staré ekologické zátěže, protipovodňová opatření, navazování na spolupráci s vědeckou základnou, a také středními odpornými školami. 


Přestože jsem již delší čas ve funkci radního, tak jsem ale nikdy nepřestal být zemědělec a venkovan. Náš venkov si neumím představit bez fungujícího českého zemědělství. A mojí celoživotní snahou je, aby se lidem na venkově dobře dařilo.

Naším cílem je tedy propagovat zejména potravinářské výrobky, ale i obecně výrobky z našeho regionu.

Kandiduji za Chrudimsko

chrudim@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Pane radní, do letošních krajských voleb vstupujete pod hlavičkou nové volební koalice 3PK, kde jsou zastoupeni kandidáti České strany sociálně demokratické a sdružení Společně pro kraj. Co vás vedlo k tomu se do tohoto projektu aktivně zapojit?

Především jde o lidi, kteří jsou na kandidátní listině od prvního do posledního místa zastoupeni. Já patřím mezi reprezentanty sociální demokracie, za kterou jsem byl zvolen do krajské rady. Jsem přesvědčený, že každý z nás má vzhledem ke svým zkušenostem co říci.

2.

Co můžete ze své pozice nabídnout? Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů?

I přesto, že jsem již třetí období krajským radním, tak jsem nikdy nepřestal být zemědělcem. Jsem kluk z venkova a žádná funkce to nezmění. Nabídnout mohu především poctivost a výsledky práce v oblasti zemědělství, životního prostředí a venkova v našem kraji. Náš kraj byl například prvním, který začal s pravidelnou podporu venkovských prodejen. A jsem rád, že se podařilo zachovat prodejny, díky kterým mají obyvatelé stále možnost nakoupit základní potřeby.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Není to jedna oblast, ale vše, co mám v krajské radě na starosti. Zemědělství, životní prostředí a obecně rozvoj našeho venkova. To vše jsou témata, která jsou mi přirozeně blízká.

Kandiduji za politickou stranu ČSSD

Zajímá tě víc? Sleduj nás na Facebooku

bottom of page