VRAŤME

ZEMĚDĚLSTVÍ

JEHO DOBRÉ

JMÉNO

Ing. Václav Kroutil

člen rady Pardubického kraje a profesí zemědělec

Kalendář akcí

Je mi 51 let a s partnerkou vychováváme devítiletou dcerku Josefínu. Profesně jsem zemědělec a pocházím ze zemědělské rodiny v Železných horách, kde moje rodina hospodaří již mnoho generací. Není tedy pochyb, že vztah k zemědělství mám daný rodovou tradicí.


Vystudoval jsem obor fytotechnika na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde jsem v roce 1991 složil státní zkoušku a získal titul inženýra v oboru management a marketing zemědělství. Celý profesní život se zabývám problematikou zemědělství, venkova a životního prostředí. Ve volném čase se zabývám myslivostí, chovatelstvím a zahrádkařením.
Od roku 2000, až do zvolení radním Pardubického kraje, jsem působil jako
ředitel Agrární komory Chrudim.

Od roku 2008 až doposud jsem člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Mezi to, co se nám dlouhodobě daří řešit, určitě patří staré ekologické zátěže, protipovodňová opatření, navazování na spolupráci s vědeckou základnou, a také středními odpornými školami. 


Přestože jsem již delší čas ve funkci radního, tak jsem ale nikdy nepřestal být zemědělec a venkovan. Náš venkov si neumím představit bez fungujícího českého zemědělství. A mojí celoživotní snahou je, aby se lidem na venkově dobře dařilo.

Naším cílem je tedy propagovat zejména potravinářské výrobky, ale i obecně výrobky z našeho regionu.

Kandiduji za Chrudimsko

3 otázky pro mě

1.

Pane radní, do letošních krajských voleb vstupujete pod hlavičkou nové volební koalice 3PK, kde jsou zastoupeni kandidáti České strany sociálně demokratické a sdružení Společně pro kraj. Co vás vedlo k tomu se do tohoto projektu aktivně zapojit?

Především jde o lidi, kteří jsou na kandidátní listině od prvního do posledního místa zastoupeni. Já patřím mezi reprezentanty sociální demokracie, za kterou jsem byl zvolen do krajské rady. Jsem přesvědčený, že každý z nás má vzhledem ke svým zkušenostem co říci.

2.

Co můžete ze své pozice nabídnout? Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů?

I přesto, že jsem již třetí období krajským radním, tak jsem nikdy nepřestal být zemědělcem. Jsem kluk z venkova a žádná funkce to nezmění. Nabídnout mohu především poctivost a výsledky práce v oblasti zemědělství, životního prostředí a venkova v našem kraji. Náš kraj byl například prvním, který začal s pravidelnou podporu venkovských prodejen. A jsem rád, že se podařilo zachovat prodejny, díky kterým mají obyvatelé stále možnost nakoupit základní potřeby.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Není to jedna oblast, ale vše, co mám v krajské radě na starosti. Zemědělství, životní prostředí a obecně rozvoj našeho venkova. To vše jsou témata, která jsou mi přirozeně blízká.

Kandiduji za politickou stranu ČSSD

Zajímá tě víc? Sleduj nás na Facebooku

Přidej se

Pro média

Sleduj nás

Zadavatel: 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj

Zpracovatel: feopatito s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Lidový dům, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha1, tel: +420 602 536 008