top of page
vrstevnice.png
Kratochvilova flat NK7_5876.png
doplnkove_prvky.png

ODBORNOST, 
PROFESIONALITA,
VZÁJEMNÁ

DŮVĚRA

Ing. Ladislava Kratochvílová

Ekonomicko-technický náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

Narodila jsme se v září 1973 v Čáslavi, ale celý svůj život žiji a pracuji v Pardubickém kraji. S manželem jsme spolu 25 let a společně vychováváme dva syny. Po ukončení střední ekonomické školy v Pardubicích jsem začala pracovat jako asistentka ředitele. Po roce praxe v administrativě jsem postoupila na pozici samostatné účetní v soukromé firmě, která se zabývala vedením účetnictví, zpracováním mezd a daní pro široké spektrum podnikatelských subjektů. Zde jsem měla možnost poznat komplexně ekonomiku malých a středních firem s různým předmětem podnikání. Většina mojí profesní dráhy je však spjata s ekonomikou zdravotnictví. Prostředí zdravotnického zařízení mě skutečně zaujalo, a  to nejen díky své specifičnosti, ale zejména díky lidem, kteří zde pracují. Když jsem nastoupila v roce 2005 do Pardubické krajské nemocnice, byla to tehdy příspěvková organizace, a tak jsem měla možnost být součástí týmu, který se podílel na transformaci nemocnice na akciovou společnost. Byla to pro mě obrovská zkušenost, která mě posunula o velký kus dál a současně mě motivovala k dalšímu osobnímu rozvoji v podobě studia na vysoké škole. Své studium na SVŠE Praha a následně na ČZU Praha jsem úspěšně zakončila v roce 2011. Byl to pro mě nejen významný životní milník, ale jak dnes zpětně vidím, také velká motivace pro moje tehdy školou povinné děti. Když dnes z jejich úst slyším, že jsem pro ně vzor a studium je důležitou součástí jejich života, mám z toho vážně velkou radost.

Moje další profesní cesta vedla do Orlickoústecké nemocnice, kde jsem zastávala pozici ekonomického náměstka. Práce v této nemocnici pro mě byla nejen další důležitou zkušeností, ale také radostí. I zde jsem měla možnost pracovat s řadou skvělých odborníků, kteří své práci věnují veškerou péči a energii, ale hlavně svou práci dělají srdcem. A přesně s takovými lidmi jsem se v roce 2013 mohla společně podílet na založení Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ a mám tu čest být jeho ředitelkou. Hlavním účelem Nadačního fondu je zejména rozvoj kvality a dostupnosti lůžkové péče, rozvoj spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými subjekty ve spádové oblasti nemocnice, podpora vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví či rozvoj moderních léčebných postupů. Prostřednictvím Nadačního fondu se daří v úzké spolupráci se zástupci měst, obcí a podnikatelských subjektů podporujících tento region každoročně zlepšit prostředí nemocnice pro pacienty i personál a pořídit nové přístroje. Jsem velmi ráda, že se na tomto projektu mohu dlouhodobě podílet.
 
Další jedinečnou profesní zkušeností pro mne byla spolupráce při fúzi pěti nemocnic Pardubického kraje do jedné akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., kde jsem pracovala do roku 2017 na pozici ředitelky úseku financování zdravotních pojišťoven. Od roku 2017 jsem
ekonomicko-technickým náměstkem ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Současně spolupracuji s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová. Práce ekonoma v prostředí zdravotnických zařízení mě skutečně naplňuje. Vidím v ní smysl a jasný cíl, což je pro mě důležitou motivací pro další činnost. Čerstvou zkušeností je pro mě výuka studentů na VOŠ Ústí nad Orlicí. Musím říci, že mě mladá generace sestřiček velmi oslovila a mile překvapila svým zájmem o studium a celkovým přístupem a i tato nová role mě velmi baví.

Zajímá tě víc? Sleduj nás na Facebooku

Ráda využiji své dlouholeté zkušenosti, energii a odhodlání pro další rozvoj našeho kraje nejen v oblasti zdravotnictví.

Kandiduji za Heřmanoměstecko a Přeloučsko

herman prelouc@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Jsou to čtyři měsíce od momentu, kdy byl představen projekt 3PK. Co vás vedlo k tomu spojit své jméno s novou koalicí?

3PK vnímám v první řadě jako jedinečný projekt, v rámci kterého se podařilo spojit skupinu lidí napříč různými profesemi, jež spojuje společná myšlenka a cíl, a to společnými silami zlepšovat život v našem kraji. Jedná se o odborníky, kteří již ve svém profesním i osobním životě něco dokázali, mají respekt ve svém okolí a své zkušenosti a energii chtějí zúročit ve prospěch a rozvoj našeho regionu. Jsem ráda, že mohu mezi těmito lidmi být a svým dílem pomoci.

2.

Co můžete ze své pozice nabídnout?

Nabídnout mohu zejména své odhodlání, energii a chuť do smysluplné práce. S ohledem na své dlouholeté zkušenosti s ekonomickým řízením a provozem zdravotnického zařízení nabízím pohled na zdravotnictví z jiného úhlu, a to právě po ekonomické stránce. Abychom byli schopni udržet si odbornou úroveň zdravotnictví, potřebujeme efektivně hospodařit nejen s materiálními a finančními zdroji, ale zejména s těmi lidskými. Vše musí být ve vzájemné symbióze. I to je důležitou součástí mé práce.

3.

Kdybyste měla uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Vzhledem k mému profesnímu zaměření je pro mne prioritní oblasti zdravotnictví, a to především jeho finanční stránka. Nebojím se ale nabídnout svůj názor také na další oblasti, které se dotýkají života nás všech.

Kandiduji za politické hnutí SproK

bottom of page