top of page
vrstevnice.png
kozel.png
doplnkove_prvky.png

KDYŽ SE DAŘÍ

VENKOVU, OBCÍM

A MĚSTŮM, DAŘÍ

SE CELÉMU

KRAJI

Josef Kozel

starosta Heřmanova Městce

Narodil jsem se před 45 lety v Chrudimi, kde naše rodina žije od nepaměti. Před 19 lety jsem se oženil s manželkou Pavlou, se kterou máme dcery Annu a Marii. V roce 1999 mne osud zavál do Heřmanova Městce. Bylo to po rozpadu chrudimské Transporty, ve které jsem od roku 1994 pracoval jako počítačový programátor a správce sítě. Protože jsem se několik let aktivně zapojoval do činnosti DDM Chrudim, uvítal jsem nabídku z DDM Heřmanův Městec, a nastoupil zde coby volnočasový pedagog. Od té doby v Heřmanově Městci žiji. V roce 2001 jsem se vrátil k počítačům, založil firmu, otevřel ve městě prodejnu, první e-shop a začal opětovně programovat a dělat počítačovou grafiku. Od roku 2010 jsem zastupitelem města a o čtyři roky později jsem byl zvolen starostou. 
Až do roku 2019 jsem nebyl členem žádné politické strany či hnutí. Komunální politiku totiž nevnímám pro její stranické principy, ale jako starost o město, jeho území a lidi v něm žijící. A tak beru i Pardubický kraj. Proto jsem se stal jedním z 
iniciátorů politického hnutí Společně pro kraj, které právě v roce 2019 vzniklo a jsem tak jeho zakládajícím členem.

Od malička jsem byl veden ke sportu. Od čtyř let jsem hrál lední hokej za Chrudim. A sport mne ve velkém provází dodnes. Ke sportu vedu i své děti a sportovnímu prostředí se snažím přispět dlouhé roky i jako funkcionář. Dvacet let řídím hokejbalový klub v Heřmanově Městci, působím i jako trenér. V roce 2004 jsem se stal členem předsednictva Českomoravského svazu hokejbalu, v roce 2010 jeho místopředsedou a od roku 2011 jsem měl tu čest, že jsem tento národní sportovní svaz mohl i vést a zastupovat na mezinárodní scéně. Coby předseda hokejbalového svazu jsem po vlastním rozhodnutí skončil v roce 2016, ale můj pomyslný vrchol funkcionáře přišel v roce 2017, kdy se v Pardubicích uskutečnilo Mistrovství světa v hokejbale, které trhalo divácké rekordy tohoto neolympijského sportu. Nedlouho před tím, v roce 2014, jsem byl Českým olympijským výborem zvolen do Komise neolympijských sportů, kde zasedám dodnes. Zkrátka sport je nedílnou součástí mého života. Naučil mne obklopovat se lidmi, kteří hrají fér.

Čestný přístup, vzájemná důvěra, úcta a fair play – to je přístup, který vyznávám ve sportu, na radnici a stejný beru za základ úspěchu a předpoklad pro dobré fungování našeho kraje.

Kandiduji za Heřmanoměstecko a Přeloučsko

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku

herman prelouc@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Co vás vedlo k tomu obléct si fialovo-oranžový dres a spojit své jméno s novou koalicí?

Spolupráce obcí, měst a kraje je přirozenou součástí života samospráv. Já si za téměř 6 let na židli starosty na radnici několikrát ověřil, že to jde bez ohledu na velkou politiku. Že to jde dle skutečných potřeb daného území. A taky, že to jde, na základě podané ruky a daného slova. Důvěra v jeden druhého, která nás takto spojila, je velkým základem pro mé vlastní rozhodnutí zapojit se a pomoci takto utvářet kraj, ve kterém žiji. Jde to takto v obcích a městech, a já jsem přesvědčen, že to takto jde i na úrovni kraje.

2.

Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů v Pardubickém kraji?

Od roku 2006 se pohybuji v komunální politice v našem městě, od roku 2014 mám tu čest být starostou a také předsedou svazku obcí Heřmanoměstecko, kde je dobrá spolupráce v celém území nutná a nebytná. Dlouhé roky jsem působil ve vedení národního sportovního svazu hokejbalu, měl jsem možnost ho i vést coby předseda. Působím dodnes v rámci komise Českého olympijského výboru pro neolympijské sporty. Na krajské úrovni pak dlouhé roky spolupracuji s nejrůznějšími spolkovými organizacemi, a to nejen sportovními. Zkrátka provází mne životní postoj a názor, že spolupráce lidí a jejich vzájemná důvěra, respekt jeden k druhému je to, co je maximálně prospěšné pro široké okolí a přináší to vždy výsledky. Nabízím tak nejen zkušenosti z veřejného života, ale především filosofii, že to takto jde i v samosprávě. Kraj nemusí být vyjímkou. Ani v době předvolební, ani po volbách.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Jsem duší sportovec, takže pro mne sport jako životní styl je jasnou prioritou pro dobrý život v našem kraji. A zdaleka tím nemyslím sport profesionální. Každopádně kraj, tak jako každé město i malá obec jsou mozaikou nejrůznějších problémů a potřeb a nedá se vytrhnout jedna oblast ze všech. Co mne však napadá je, že by všechny oblasti měl provázet stejný a pro mne snadno nazvaný tzv. "sportovní přístup fair-play" k jejich správě a řízení.

Kandiduji za politické hnutí SproK

bottom of page