top of page

3PK
PRO PROSPERUJÍCÍ
JEVÍČKO

Jsme Jevičáci, kterým není lhostejný osud města

1_pk_blob_kraje_jevicko copy.png

3PK DESET BODŮ
PRO JEVÍČKO

Zastavíme současný prodej obecního majetku. Provedeme revizi rozpracovaných a připravovaných investičních akcí s péčí řádného hospodáře. Připravíme výstavbu obecních bytových domů a domu s pečovatelskou službou. Přidělování bytů budeme realizovat transparentní způsobem. Nastartujeme přípravu a realizaci přechodu obecních zařízení na obnovitelné zdroje energie. 

V současné době se aktivně spolupodílíme na zajištění zubních ordinací na Palackého nám. č. p. 35. budeme úzce spolupracovat s odborným léčebným ústavem a jeho zřizovatelem a podporovat současný systém zdravotnické záchranné služby v součinnosti s jihomoravským krajem a spádovými nemocnicemi.

Naše priorita je řešit předškolní zabezpečení dětí (školka, družina, popřípadě jesle), podpora základního školství a spolupráce s gymnáziem a jeho zřizovatelem.

Budeme podporovat místní podnikatele při přípravě veřejných zakázek a veřejné aktivity v obcích zadní Arnoštov, Lípa a Mařín. Pravidelně se budeme setkávat s významnými zaměstnavateli, podnikateli, organizacemi a spolky. 

Přehodnotíme svoz a nakládání s komunálními odpady a využití nového sběrného dvora. Budeme sledovat vývoj vodného a stočného s možností dlouhodobější stabilizace ceny.

Důsledně budeme řešit organizaci práce městské policie s důrazem na bezpečnost občanů a pořádek ve městě a úzce spolupracovat s cizineckou policií.

Začleníme sportovní areály a hřiště do koncepce „sportuje celé město“ s podporou volnočasových aktivit (Žlíbka, Eská, areál hasičů, školní hřiště).

Budeme řešit propojení autobusové dopravní obslužnosti s okolními kraji ve směru na Brno a Olomouc, podporovat přípravu výstavby rychlostní silnice r43(s73) a dostavbu rychlostní silnice r35. s krajem začneme řešit projektovou přípravu obchvatu města.

Vrátíme jevíčskou pouť jako setkávání rodáků a město jako kulturní a společenské centrum regionu. 

Zasadíme se o zachování výkonu státní správy – „stavební úřad“ a obnovení zastoupení VZP pracovníky města. 

 Informační leták a billboard

Leták 1

Leták 2

Billboard

Naši lidé

1Cyrcle_Muller.png

Ing. Roman Müller  |

č. 1

Lídr kandidátky

58 let  |  kandidát na starostu, důchodce, bývalý starosta

V roce 2006 se hnulo jakési soukolí a byl jsem osloven kandidovat na starostu ve svém rodném městě. Podařilo se. Práce mě bavila a zrealizovali jsme spousty projektů pro občany. Funkci jsem přebíral po bývalém starostovi panu Petru Spáčilovi. Tehdy jsme zvolili systém dvou neuvolněných místostarostů a fungovalo to. Postupně jsem se zapracovával do problematiky vedení města. Podařilo se dokončit zasíťování lokality pro výstavbu nových domů, dnes ulice Mackerlova a s noblesou jsme oslavili 750 let od povýšení na Město královské.  Nastartovali jsme vydávání Jevíčského zpravodaje a Jevíčko se aktivně zapojilo do Svazku obcí pro výstavbu R43 a Mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. V roce 2010 se mě podařilo post starosty obhájit a pokračovat v tvůrčí činnosti pro město. Z tohoto období považuji za nejvýznamnější zateplení Základní školy a realizaci první etapy rekonstrukce náměstí, které jsme slavnostně otevírali v roce 2012. Po podrazu ve volbách v roce 2014 jsem již post starosty nevykonával. Od té doby jsem zastupitel města a jednoznačně nesouhlasím s politikou současného vedení.

Pro prosperující Jevíčko chci v práci pokračovat se svou mladou kandidátkou č. 3. Přijďte volit.

Josef Bidmon

č. 2

starosta KSH Pardubického kraje, náměstek starostky SH ČMS

2 lidi_jevicko copy.png

Lenka Čekalová, DiS.

č. 5

37 let  | sanitář

5lidi_jevicko copy.png

63 let  | 

Martin Korbel, DiS. 

č. 3

40 let  |  jednatel společnosti

3 lidi_jevicko copy.png

Ondřej Václavek

č. 4

35 let  |  nákupčí

4 lidi_jevicko copy.png

Bc. Anna Marková

č. 6

25 let  |  student

6lidi_jevicko copy.png

Miroslav Horký

č. 7

70 let  |  OSVČ

7lidi_jevicko copy.png

MUDr. Ivana Křížová

č. 8

63 let  |  praktický lékař

8lidi_jevicko copy.png

Jiří Bidmon

č. 9

38 let  |  jednatel společnosti

9lidi_jevicko copy.png

Bc. Tomáš Müller, DiS.

č. 10

28 let  |  OSVČ

10lidi_jevicko copy.png

Jiří Čekal

č. 11

36 let  |  dispečer

11lidi_jevicko copy.png

Karel Foret

č. 12

46 let  |  řidič

12lidi_jevicko copy.png

Zdeněk Biberle

č. 13

36 let  |  jednatel společnosti

13lidi_jevicko copy.png

Vlastimil Komoň

č. 14

52 let  |  OSVČ

14lidi_jevicko copy.png

Jiří Pospíšil

č. 15

37 let  |  jednatel společnosti

15lidi_jevicko copy.png
bottom of page