Česká Třebová
Město pro všechny generace

Město Česká Třebová je podle obyvatel čtvrté a podle rozlohy dokonce druhé největší město Pardubického kraje.

pk_blob_kraje_ceskotrebovsko kopie@0,5x.

Česká Třebová - náměstí

Město s 15 tisíci obyvateli, nádherným okolím a nevyužitým potenciálem. Nejsme politická strana, ale tým aktivních patriotů, kteří táhnou za jeden provaz. Žijeme v našem městě a záleží nám na jeho budoucnosti.

Základní myšlenkové teze:

Nejsme politická strana, ale tým lidí, kteří umí táhnout za jeden provaz.

Náš tým je složen z lidí, kteří ve svém oboru něco dokázali a mají respekt svého okolí.

Chceme, aby radnice byla pomocníkem pro občany města a neobtěžovala je zbytečnou byrokracií.

Naše dosavadní zkušenosti chceme zúročit ve prospěch všech generací občanů České Třebové.

Jsme aktivní Třebováci, chceme oživit naše město a není nám lhostejný jeho osud.

Podporujeme aktivní angažované lidi a vítáme občanské iniciativy všeho druhu.

Naším cílem je přátelská, otevřená, profesionální a hospodárná správa města.

Petice podporující kandidaturu volební strany

 Informační leták