top of page
vrstevnice.png
Bidmon Flat NK7_8311 hasic.png
doplnkove_prvky.png

BÝT HASIČEM JE CELOŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Josef Bidmon

Krajský starosta dobrovolných hasičů, živnostník

Narodil jsem se v Poličce v roce 1959 jako třetí ze čtyř dětí. Po ukončení základní školy jsem se vyučil instalatérem. V roce 1978 jsem se oženil a s manželkou Jiřinou máme dva syny, díky kterým se naše rodina rozrostla o čtyři vnučky. V roce 1981 jsem se odstěhoval z Hartmanic do Jevíčka, kde jsem pracoval jako instalatér v Okresním stavebním podniku Svitavy. Po třech letech jsem začal pracovat ve Středním odborném učilišti zemědělském v Jevíčku jako požární technik, řidič a provozní pracovník. V roce 1997 jsem založil firmu, ve které nyní zaměstnávám 11 lidí.

Jelikož pocházím z hasičské rodiny, od dětství jsem navštěvoval kroužek Mladých hasičů v Hartmanicích. Tento kroužek jsem později také vedl. Po přestěhování do Jevíčka jsem pracoval jako vedoucí mládeže, absolvoval nespočet hasičských soutěží v pozici rozhodčího a věnoval de facto veškerý svůj volný čas dobrovolným a mladým hasičům.

Být hasičem je pro mne celoživotním posláním. Dobrovolní hasiči patří mezi základní stavební kameny v každé obci a nejsou jen těmi, kdo pomáhají profesionálům při požárech, povodních a dopravních nehodách. Bez jejich činnosti by se obce neobešly při pořádání plesů, dětských dnů a dalšího kulturního, sportovního a společenského života. Jsem nesmírně rád, že mohu být od roku 2010 starostou Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a členem celorepublikového výkonného výboru. Od té doby se nám podařilo pořídit nové dopravní automobily, pořídit hasičské cisterny, ochranné obleky, ale také celou řadu drobnější techniky, která usnadňuje činnost našim jednotkám. Nejen díky podpoře hasičů jsem se  v roce 2016 stal krajským zastupitelem a předsedou Výboru pro integrovaný záchranný systém.

Dobrovolní hasiči patří mezi základní stavební kameny
v každé obci.

Kandiduji za Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku

moravska trebova@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Co pro vás bylo tím hlavním motivem, abyste se zapojil do nového volebního projektu 3PK?

V současném volebním období jsem zastupitelem za ČSSD, a proto pro mne bylo od počátku přirozené, že jsem se chtěl zapojit do projektu, se kterým mne oslovil Martin Netolický. Osobně se chci nadále podílet na rozvoji Pardubického kraje s lidmi, kteří již dokázali, že jsou na svém místě a pro kraj odvádějí neuvěřitelný kus práce, který je nepřehlédnutelný. Nechci jenom přihlížet, ale chci se aktivně podílet na budoucím dění v kraji.

2.

Není tajemstvím, že jste krajským starostou dobrovolných hasičů (SH ČMS). Je to tedy to hlavní, co můžete regionu nabídnout?

Nabízím jednak své zkušenosti z oblasti integrovaného záchranného systému, a to především z života dobrovolných hasičů na obcích. Nabízím ale také roky působení v oblasti malého podnikání, činnosti živnostníků a řemeslníků. Voliče však chci především oslovit svým jménem spojeným s činností hasičských jednotek, které si myslím, že se nám za poslední roky podařilo v našem kraji posunout o velký kus dál.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Nechci se soustředit pouze na jednu oblast, vždyť v celém kraji je mnoho a mnoho úkolů k řešení. Nicméně pro mne je prioritní oblast IZS, tedy bezpečí a klid našich spoluobčanů. Tuto oblast je potřeba stále vylepšovat a pokračovat v nastoleném systému spolupráce mezi krajskou samosprávou a složkami IZS.

Kandiduji jako nestraník za politickou stranu ČSSD

bottom of page